Συνέντευξη Senior Frontend Engineer στο Skroutz

Η ανάλυση της συνέντευξης μου για τη θέση του Senior Frontend Engineer στο Skroutz


useFlasher React Hook

The useFlasher React Hook and a mistake that nobody sees


Stop Medium Spying on You

How to stop Medium tracking/spying on your visits/clicks and keep reading articles


React Hooks with Context + Reducer

Using Context and Reducers with React Hooks


CV

Curriculum Vitae


Bineye

Windows tool to observe and manipulate integer numbers and color bits


Online Επαληθευτής και Γεννήτρια Αριθμών Φορολογικού Μητρώου

Online εργαλείο για επαλήθευση και παραγωγή έγκυρων και άκυρων Αριθμών Φορολογικού Μητρώου


Επαληθευτής και Γεννήτρια Αριθμών Φορολογικού Μητρώου

Βιβλιοθήκες για επαλήθευση και παραγωγή έγκυρων και άκυρων Αριθμών Φορολογικού Μητρώου


Expose React child component functions to parent component

Using React hooks to supply forwarded refs with child component functions


How to update a forked repo with git rebase

Update forked repos from master using git cli